පසුගිය ජයග්‍රාහකයන්
Battle 25 - 29 APR 2017
නර්තනවරය
සුරේකා ජීවන්ති - අම්බලන්ගොඩ
අඟල් 50 රූපවාහිනී යන්ත්‍රය
ගායනවරය
සඳුනි ප්‍රනාන්දු - දංකොටුව
ස්කූටරය
ස්වයංවරය
සචිනි විජේරත්න. - රාජගිරිය
ස්කූටරය
Battle 24 - 22 APR 2017
නර්තනවරය
ඩබ්ලිව්.සුනේන්ද්‍ර - වංචාවල
අඟල් 50 රූපවාහිනී යන්ත්‍රය
ගායනවරය
වී.එම්.කේ.යාපා රත්න - කෑගල්ල
අඟල් 32 රූපවාහිනී යන්ත්‍රය
ස්වයංවරය
එල්.සඳුනි ඉමේෂා - හෙයියන්තුඩුව
හෝම් තියටර් සිස්ටම්
Battle 23 - 08 APR 2017
නර්තනවරය
චාමිනි රසාංගිකා - හල්දුමුල්ල
ශීතකරණය
ගායනවරය
අනුර ගුණරත්න - අළුබෝමුල්ල
රූපවාහිනී යන්ත්‍රය
ස්වයංවරය
නිමාෂා සෙව්වන්දි - නොච්චියාගම
රෙදිසෝදන යන්ත්‍රය
Battle 22 - 01 APR 2017
නර්තනවරය
දිනේෂ් ප්‍රේමසිරි - පොළොන්නරුව
ශීතකරණය
ගායනවරය
දිලිනි රුවන් සඳමාලි - වැලිමඩ
ස්කූටරය
ස්වයංවරය
උපේක්ෂා පියුමාලි - කළුතර
රෙදිසෝදන යන්ත්‍රය
Battle 21 - 25 MAR 2017
නර්තනවරය
මංජුලා දිල්රුක්ෂි - කඹුරුපිටිය
ස්කූටරය
ගායනවරය
සමන්තිකා කුමාරි - මැණික්හින්න
ජංගම දුරකථනය
ස්වයංවරය
මල්ලිකා ජයවීර - කතරගම
ශීතකරණය
Battle 20 - 18 MAR 2017
නර්තනවරය
මංජුලා පියුමාලි ද සිල්වා - මීගමුව
ශීතකරණය
ගායනවරය
පී.ඩබ්ලිව්.කරුණාතිලක - අම්පාර
රූපවාහිනී යන්ත්‍රය
ස්වයංවරය
සුභාෂිණී ප්‍රියංගිකා - මොණරාගල
ජංගම දුරකථනය
Battle 19 - 11 MAR 2017
නර්තනවරය
ජෙරාඩ් රොෂාන් - නුවරඑළිය
රෙදිසෝදන යන්ත්‍රය
ගායනවරය
එස්.චන්ද්‍රාවතී - තඹුත්තේගම
ශීතකරණය
ස්වයංවරය
ශෙහාරි චාරිකා අමරසිංහ - වංචාවල
ජංගම දුරකථනය
Battle 18 - 04 MAR 2017
නර්තනවරය
තිවංක මෙන්ඩිස් - කළුතර
ශීතකරණය
ගායනවරය
බී.ජී.ජී.තිලකරත්න - කුරුණෑගල
ස්කූටරය
ස්වයංවරය
ගීතා චන්ද්‍රසිරි - පුත්තලම
රූපවාහිනී යන්ත්‍රය
Battle 17 - 25 FEB 2017
නර්තනවරය
ජේ.ඒ.රවීන්ද්‍ර - පොළොන්නරුව
රූපවාහිනී යන්ත්‍රය
ගායනවරය
මල්ලිකා කුලරත්න - කුරුවිට
රෙදිසෝදන යන්ත්‍රය
ස්වයංවරය
ගංගා නීල නයනී - මාවනැල්ල
ජංගම දුරකථනය
Battle 16 - 18 FEB 2017
නර්තනවරය
ඉෂාරා මධුවන්ති - කුණ්ඩසාලේ
ශීතකරණය
ගායනවරය
නිර්මාණි ප්‍රභා - මොරටුව
ස්කූටරය
ස්වයංවරය
මධුමාලි ජයවර්ධන - මාතලේ
ජංගම දුරකථනය
Battle 15 - 11 FEB 2017
නර්තනවරය
ශෙහානි චාමිකා - ගාල්ල
රෙදිසෝදන යන්ත්‍රය
ගායනවරය
නිලානි ආරියරත්න - උඩුගම්පල
මෝටර් රථය
ස්වයංවරය
දිනේෂ් ලක්මාල් - මාතර
රූපවාහිනී යන්ත්‍රය
Battle 14 - 04 FEB 2017
නර්තනවරය
හංස සහන් සමරසිංහ - නාවලපිටිය
ස්කූටරය
ගායනවරය
ජේ.එම්.ශ්‍රියාලතා - බෙලිඅත්ත
ශීතකරණය
ස්වයංවරය
උපුල් දිසානායක - කැකිරාව
ජංගම දුරකථනය
Battle 13 - 28 JAN 2017
නර්තනවරය
නුවන් චාමර - බලංගොඩ
රූපවාහිනී යන්ත්‍රය
ගායනවරය
අමරසිරි රත්නායක - හාලිඇල
ස්කූටරය
ස්වයංවරය
නිලූකා ප්‍රියංගනී - නවගමුව
ජංගම දුරකථනය
Battle 12 - 21 JAN 2017
නර්තනවරය
මේනකා ඩයස් - අනුරාධපුර
රූපවාහිනී යන්ත්‍රය
ගායනවරය
රංගන පුෂ්පකුමාර - සීදූව
මෝටර් රථය
ස්වයංවරය
නිලුක්ෂි කොඩිතුවක්කු - පන්නිපිටිය
ජංගම දුරකථනය
Battle 11 - 14 JAN 2017
නර්තනවරය
එරන්ද කළුආරච්චි - කෑගල්ල
ශීතකරණය
ගායනවරය
මධුෂා උදයංගනී - කළුතර
ස්කූටරය
ස්වයංවරය
ජනක නුවන් කුමාර - බෙලිඅත්ත
ජංගම දුරකථනය
Battle 10 - 07 JAN 2017
නර්තනවරය
ආර්.සුගත් - මාතර
රූපවාහිනී යන්ත්‍රය
ගායනවරය
සුනේත්‍රා ධර්මවර්ධන - මාතලේ
ශීතකරණය
ස්වයංවරය
ප්‍රිමාලි දිල්රුක්ෂි ජයසිංහ - පොළොන්නරුව
රෙදිසෝදන යන්ත්‍රය
Battle 9 - 24 DEC 2016
නර්තනවරය
නිරෝෂා සඳමාලි - කුරුණෑගල
ජංගම දුරකථනය
ගායනවරය
ශාලිකා සංජීවනී - ගාල්ල
රූපවාහිනී යන්ත්‍රය
ස්වයංවරය
දිලුෂි රේණුකා - බදුල්ල
මයික්‍රොවේව් අවන්
Battle 8 - 17 DEC 2016
නර්තනවරය
නිල්මිණි ජයකොඩි - බලගොල්ල
ජංගම දුරකථනය
ගායනවරය
උදිත මලින්ද සිල්වා - දෙහිවල
රූපවාහිනී යන්ත්‍රය
ස්වයංවරය
ඩී. බී. තනුජ සංජීව - වැලිපැන්න
ශීතකරණය
Battle 7 - 10 DEC 2016
නර්තනවරය
නන්දනී සමරකෝන් - පොළොන්නරුව
රූපවාහිනී යන්ත්‍රය
ගායනවරය
චාමර සඳරුවන් - මොණරාගල
ශීතකරණය
ස්වයංවරය
නදීර මධුසංක - කල්පිටිය
ජංගම දුරකථනය
Battle 6 - 03 DEC 2016
නර්තනවරය
ගෝතමී ප්‍රදීපිකා රණසිංහ - මාකොළ
රෙදිසෝදන යන්ත්‍රය
ගායනවරය
තනුජා දිලානි - තිස්සමහාරාමය
ජංගම දුරකථනය
ස්වයංවරය
දුමින්ද රොෂාන් - මාතලේ
ශීතකරණය
Battle 5 - 26 NOV 2016
නර්තනවරය
ලසන්තා ප්‍රියදර්ශනී - බදුල්ල
ජංගම දුරකථනය
ගායනවරය
ලංකා සමන්ජලී බාලසූරිය - ඇඹිලිපිටිය
රූපවාහිනී යන්ත්‍රය
ස්වයංවරය
තුෂාර රුවන් ප්‍රියදර්ශන - කළුතර දකුණ
හෝම් තියටර් සිස්ටම්
Battle 4 - 19 NOV 2016
නර්තනවරය
පී.එච්. තක්ෂිලා සුවිමාලි සිරිවර්ධන - කුරුණෑගල
ශීතකරණය
ගායනවරය
ඒ.ඩී සිරිපාල - වැලිමඩ
රෙදිසෝදන යන්ත්‍රය
ස්වයංවරය
පවන් අරුණෝද - ගාල්ල
අවන්
Battle 3 - 12 NOV 2016
නර්තනවරය
පියුමිකා දිල්ශානි - මාතර
ස්කූටරය
ගායනවරය
හසිත වනසිංහ - අනුරාධපුරය
රූපවාහිනී යන්ත්‍රය
ස්වයංවරය
සෑම් ඉහලගම - නොච්චියාගම
හෝම් තියටර් සිස්ටම්
Battle 2 - 05 NOV 2016
නර්තනවරය
නාමල් විජේබණ්ඩාර - කුරුණෑගල
ශීතකරණය
ගායනවරය
ඉසංක ජයසිංහ - නුගේගොඩ
ත්‍රීරෝදරථය
ස්වයංවරය
එච්.ටී. ලලිතා - මීරිගම
ජංගම දුරකථනය
Battle 1 - 29 OCT 2016
නර්තනවරය
දිල්හානි කුරුප්පු - ජා-ඇල
ශීතකරණය
ගායනවරය
හංසනී මැදවත්ත - කෑගල්ල
රෙදිසෝදන යන්ත්‍රය
ස්වයංවරය
සරෝජිනී ප්‍රනාන්දු - මහනුවර
රූපවාහිනී යන්ත්‍රය
Copyright © Lotus Technologies (Private) Limited. All Rights Reserved.
Top